Seedia Sp. z o.0. zaprasza do przedstawienia oferty cenowej dotyczacej przygotowania
dokumentow do zgtoszeniu patentu.

Termin sktadania ofert uptywa 09.11.2021 o godz 23:59