Seedia Sp. z o.o. korzysta ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przy realizacji projektu o numerze RPZP.01.01.00-32-0021/18, pod nazwą “SOLARSTOP – Inteligentny, ekologiczny i samowystarczalny energetycznie przystanek komunikacji miejskiej” w ramach działania: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

SEEDiA Sp. z o.o. korzysta ze środków pochodzących z Unii Europejejskiej przy PMT/0888/5N/2019-NOR oraz UG-PMT/0888/5N/2019-AUS naborze z projektu Polskie Mosty Technologiczne.

 

SEEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Innowacyjna solarna stacja ładowania hulajnóg elektrycznych zintegrowana z transportem masowym, wyposażona w system sztucznej inteligencji do analizy siatki mikro mobilności.” nr RPZP.01.01.00-32-0016/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Przedmiotem prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych, realizowanych w ramach niniejszego projektu, będą zagadnienia związane z wykorzystaniem energii solarnej do zasilania inteligentnych obiektów w przestrzeni miejskiej (stacje ładowania urządzeń elektrycznych typu e-hulajnoga), a także stworzenie oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję, do zarządzania tymi obiektami. Oprogramowanie to będzie objęte ochroną patentową.

Celem projektu jest stworzenie w toku badań B+R niezależnej energetycznie, zasilanej solarnie stacji ładowania pojazdów małej elektro-mobilności, skomunikowanej ze zdalnym panelem zarządzania, wyposażonym w algorytmy sztucznej inteligencji w okresie XI.2021 – X.2023 w Szczecinie. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez:
1. Stworzenie algorytmów i dedykowanej elektroniki do stacji ładowania, które będą zarządzać energią na wyjściach ładujących, na podstawie aktualnego
poziomu naładowania stacji oraz prognoz pogody, w celu zapewnienia w 100% dostępności stacji w ciągu roku
2.stworzenie algorytmów śledzących ruch użytkowników, dzięki czemu znane będą dane dotyczące sposobu poruszania się ludzi w przestrzeni publicznej
3.zbudowanie i przetestowanie prototypu wiaty solarnej, w 100% niezależnej energetycznie
4.zbudowanie i przetestowanie prototypu stacji ładowania kompatybilnej z dostępnymi na rynku urządzeniami elektro-mobilnymi
5.uruchomienie produkcji stacji ładowania

Planowane efekty: Dzięki realizacji projektu zostaną rozwiązane problemy interesariuszy, tj. miast i gmin, operatorów oraz użytkowników ostatecznych małej elektro-mobilności.

Wartość Projektu: 3 828 919,81 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 590 426,77 PLN