Ekspansja marki Seedia na rynki zagraniczne

 

 

Ekspansja marki Seedia na rynki zagraniczne – projekt realizowany w ramach poddziałania POIR.03.03.03 WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cele:

Ogólnym celem projektu jest rozwój możliwości eksportowych firmy Seedia Sp. z o.o, a także promocja polskiej branży IT/ICT (MPG) na rynkach międzynarodowych. Realizacja tego celu nastąpi poprzez uczestnictwo w misjach zagranicznych, które będą promować technologie Smart City oraz urządzenia inteligentnej małej architektury miejskiej.

 

Planowane efekty:

Bezpośredni kontakt naszych przedstawicieli z zainteresowanymi i nawiązanie współpracy, prowadzącej do zbudowania trwałej relacji z klientem, zarówno indywidualnym, jak i przedsiębiorstwami, oraz zwiększenia zakresu działalności eksportowej.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 435 260,00 zł. Maksymalna wysokość dofinansowania na pokrycie kosztów projektu wynosi 256 803,40 zł, co stanowi 59% kwoty wydatków kwalifikowalnych.