Back to all posts
8 kwietnia, 2024
2 min czytaj
Case study

Integracja Zeroemisyjnych Miejsc Przesiadkowych: Pionierski Projekt Solarny SEEDiA i Miasta Pułtusk

TREŚĆ
UDOSTĘPNIJ

W marcu 2024 roku, SEEDiA wspólnie z miastem Pułtusk oraz Roovee uruchomiła projekt o pionierskim charakterze, który może być uznany za pierwsze takie przedsięwzięcie w Europie, a możliwe że i na świecie.

Wdrożenie w Pułtusku

Projekt ten bazuje na wykorzystaniu zaawansowanej infrastruktury solarnych ładowarek do rowerów elektrycznych oraz inteligentnej, solarnie zasilanej wiaty przystankowej, co umożliwiło wprowadzenie do użytku miejskich rowerów elektrycznych. Inicjatywa ta zapewnia, że rowery są w pełni zasilane czystą energią solarną, co nie tylko zachęca mieszkańców do ich częstszego użytkowania, ale również przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów operacyjnych związanych z miejskimi usługami.

Równocześnie, projekt ten zwiększył atrakcyjność transportu publicznego w Pułtusku, czyniąc go bardziej intuicyjnym dla mieszkańców. Poprzez integrację roweru miejskiego z tradycyjnymi formami komunikacji zbiorowej, stworzyliśmy realny hub komunikacyjny, wspierający płynne przesiadki i ułatwiający codzienne podróże.

Na solarnej wiacie autobusowej zamontowano wyświetlacz e-papierowy, który pokazuje aktualne rozkłady jazdy i może być zdalnie zarządzany dzięki platformie incity.io dostarczonej przez SEEDiA. Dzięki temu operator, miejska spółka Eko Pułtusk, może szybko wprowadzać zmiany w rozkładach, optymalizując sieć połączeń w oparciu o zebrane dane.

W kontekście rosnącej popularności rowerów i transformacji transportu zbiorowego, nasz projekt w Pułtusku odzwierciedla globalne tendencje. Europejska Inicjatywa na rzecz Roweryzacji (ECF) oraz raporty Komisji Europejskiej podkreślają rosnące znaczenie inwestycji w infrastrukturę rowerową i integrację różnych form transportu, by osiągnąć cele środowiskowe i społeczne.

Wraz z naszym Partnerem planujemy dalsze rozszerzenie systemu o nowe lokalizacje do ładowania rowerów miejskich energią solarną, co pozwoli na optymalizację punktów przesiadkowych. Ponadto stacje wyposażone są w sensory jakości powietrza i gazów, co umożliwi analizę wpływu systemu na poprawę jakości powietrza, redukcję emisji CO2, emisji dwutlenku azotu oraz zmniejszenie hałasu w mieście.
Podsumowując, nasz projekt wspólnie realizowany z miastem Pułtusk i jego mieszkańcami, stanowi ważny krok naprzód w kierunku zrównoważonej mobilności miejskiej. Rozbudowa centrów przesiadkowych i budowanie hubów mobilności będą pełniły bardzo ważną rolę w rozwoju miast i miasteczek. Projekt w

Pułtusku demonstruje, że innowacyjne rozwiązania technologiczne mogą istotnie poprawić jakość życia w miastach, potwierdzając naszą rolę jako lidera w dziedzinie innowacji miejskich i pokazując drogę dla zrównoważonego rozwoju miast przyszłości.

Seedia CEO
O Autorze
Piotr Hołubowicz, CEO
Seedia CEO, inventor of the first solar bench, smart city expert