Główny Konstruktor

Lokalizacja

woj. Małopolskie, śląskie i zachodniopomorskie.

Języki

angielski B2

Wykształcenie:

Wyższe techniczne, inżynier

Oczekiwania:

 • min. 5- letnie doświadczenie w działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinie konstrukcji i projektowania oraz opracowywania prototypowych rozwiązań konstrukcyjnych,
 • znajomości oprogramowania AutoCAD, MS Office, Solid Works, Ansys,
 • doświadczenie w  projektowaniu  i modelowaniu maszyn i urządzeń  w środowisku 3D CAD (Solid Works) oraz  tworzeniu dokumentacji 2D,
 • doświadczenie w obszarach:   nadzoru nad produkcją prototypową, wdrażaniu projektów do seryjnej produkcji, zarządzaniu projektami,
 • umiejętność  programowania laserów do cięcia  (preferowany Salvagnini),
 • co najmniej podstawowa wiedza materiałowa z zakresów: właściwości  i obróbka stali, stopów aluminium, szkła, kompozytów, zabezpieczanie przed korozją, lakierowanie,
 • co najmniej podstawowa wiedza z zakresu fotowoltaiki,
 • umiejętność pracy z systemami PDM,
 • gotowości do rozwiązywania niestandardowych zagadnień,
 • silne nastawienie na osiąganie wyznaczonych celów oraz odpowiedzialności za wynik,
 • samodzielności w działaniu,
 • predyspozycje i doświadczenia jako lider zespołu,
 • umiejętności pracy w rozproszonych zespołach i kierowania rozproszonymi zespołami.

Zakres obowiązków:

 • kierowanie całokształtem działań podległej komórki organizacyjnej,
 • nadzór nad terminowością i pełną realizacją zleconych zadań projektowo-konstrukcyjnych,
 • prace koncepcyjne, konstruowanie nowych wyrobów oraz  wprowadzanie zmian konstrukcyjnych w już istniejących,
 • tworzenie rysunków wykonawczych i założeniowych komponentów i produktów,
 • tworzenie i nadzór nad dokumentacją techniczną,
  • wykonywanie obliczeń konstrukcyjnych,
  • przygotowywanie kosztorysów,
  • prowadzenie uzgodnień z przedstawicielami zamawiającego oraz  z dostawcami,
  • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem i przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, przepisów BHP i PPoż.. w swoim zakresie działania,
 • testowanie urządzeń elektrycznych i mechanicznych, raportowanie przebiegu testów,
 • poszukiwanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i wspieranie nowych wdrożeń oraz projektów związanych z poprawą jakości oraz redukcją kosztów,
 • ocena poprawności rozwiązań konstrukcyjnych,
 • wsparcie produkcji,
 • udział w projektach transferów produktów.

Oferujemy:

 • Pracę na rzecz województwa zachodniopomorskiego z możliwością pracy zdalnej,
 • Umowę o pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie dopasowane do umiejętności i doświadczenia,
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie z branży nowych technologii,
 • Możliwość rozwoju swojego potencjału przy projektach,
 • Niezbędne narzędzia do pracy i realizacji skomplikowanych projektów, zaplecze techniczne.
Fundusze Europejskie

Zamów wycenę

Nasz zespół przygotuje dla Ciebie szczegółową ofertę

SEEDiA Sp. z o.o., ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP: 676 251 0412, KRS 0000638187

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Czytaj więcej

BIURO MARKETINGU I EVENTÓW:

Artur Racicki
artur@seedia.city

BIURO SPRZEDAŻY:

Arkadiusz Pawlikowski
+48 790 533 486

BIURO:

Ewa Czepiec
+48 531 607 770

Seedia Sp. z o.o. korzysta ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przy realizacji projektu o numerze RPZP.01.01.00-32-0021/18, pod nazwą “SOLARSTOP - Inteligentny, ekologiczny i samowystarczalny energetycznie przystanek komunikacji miejskiej” w ramach działania: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.