Back to all posts
21 listopada, 2023
5 min czytaj
Case study

Stacje ładowania hulajnóg i rowerów elektrycznych jako element nowoczesnego, efektywnego miasta

TREŚĆ
UDOSTĘPNIJ

Podążając w kierunku nowoczesnych, efektywnych miast jednym z kluczowych elementów jest dziś zrównoważona mobilność miejska. Jeden z jej elementów, hulajnogi elektryczne, szybko zyskały popularność (pierwszą usługę wynajmu hulajnóg uruchomiła w 2017 roku firma Bird w Santa Monica) jako wygodny i ekologiczny środek transportu w miastach.

Electric scooters
Dockless Electric Scooters

Oprócz popularności, z biegiem czasu, zaczęło ujawniać się coraz więcej wyzwań związanych z ich użytkowaniem. Obecnie jednym z głównych problemów jest fakt, że codzienny odbiór (do ładowania i późniejsza dystrybucja) hulajnóg
elektrycznych wymaga pokonywania dużych odległości (pokonywanych głównie samochodami), co jest nieekologiczne. Hollingswortha (2019) stwierdził, że 43% emisji dwutlenku węgla w cyklu życia hulajnogi wynika z codziennego zbierania pojazdów do ładowania. Wyniki ich badań wykazały, że wpływ bezstacyjnych hulajnóg elektrycznych na środowisko w całym ich cyklu życia jest gorszy, pod względem emisji gazów cieplarnianych, niż korzystanie z autobusów. Z tego powodu pełny potencjał e-hulajnóg można wykorzystać jedynie poprzez strategiczne wdrożenie stacji ładowania (które można wykorzystać do ładowania hulajnóg lub rowerów). W niniejszym artykule przedstawiono znaczenie
stacji ładowania hulajnóg jako elementu transformacyjnego w budowaniu nowoczesnych, wydajnych miast Lambros (2023).

 

Luka ostatniej mili

Hulajnogi to praktyczne rozwiązanie w przypadku wyzwania „ostatniej mili” w transporcie miejskim. Edel (2021) wykazał, że 55,6% użytkowników hulajnóg elektrycznych korzysta z nich łącznie z komunikacją miejską. Hulajnogi pomagają w dotarciu do miejsca docelowego po wyjściu z pociągu lub autobusu. Strategicznie rozmieszczając stacje ładowania hulajnóg, w pobliżu węzłów transportu publicznego, miasta zapewniają, że ostatni etap podróży będzie zarówno wygodny, jak i ekologiczny. Zachęca to więcej osób do korzystania z transportu publicznego, ponieważ wiedzą, że mogą bezproblemowo przesiąść się z pociągu lub autobusu na hulajnogę w drodze do miejsca docelowego.

 

jCharge Nordea Łódź
jCharge Nordea Łódź

Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej

Stacje ładowania hulajnóg stanowią istotne rozwiązanie w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej. Hulajnogi elektryczne wytwarzają zerową emisję gazów cieplarnianych „z rury wydechowej”, co czyni je przyjazną dla środowiska opcją transportu. Zapewniając dostępną i niezawodną infrastrukturę ładowania, miasta mogą promować odchodzenie od pojazdów napędzanych benzyną, ostatecznie zmniejszając ślad węglowy transportu miejskiego.

Hulajnogi elektryczne szczególnie dobrze nadają się na krótkie dystanse. Na podstawie przykładów amerykańskich oszacowano, że średni dystans przejazdu na hulajnogach elektrycznych wynosi około 1,6 km w San Francisco, 1,85 km w Portland, 2,4 km w Chicago (Abouelela i in., 2021) oraz 1,0–1,4 km w Nashville, w zależności od cel podróży ( Ziedan , Shah i in., 2021).Redukcja kosztów

Hulajnogi są nie tylko przyjazne dla środowiska, ale także dostępne i niedrogie. Edel i in. (2021) zajęli się skutkami gospodarczymi, oceniając oszczędności wynikające z korzystania z hulajnóg elektrycznych w połączeniu z transportem publicznym, samochodem. Hulajnogi elektryczne w połączeniu z transportem publicznym obniżyły koszty użytkownika o 69% na kilometr w porównaniu z korzystaniem z samochodu i zwiększyły koszty o 35% w porównaniu z wyłącznym korzystaniem z transportu publicznego. Wzrost kosztów nastąpił głównie dlatego, że hulajnogi elektryczne zwykle zastępują podróże pierwszą/ostatnią milą, które często odbywają się pieszo lub na rowerze. Umiejscowienie stacji ładowania przy węzłach przesiadkowych może zatem zwiększyć liczbę pasażerów korzystających z transportu publicznego, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia kosztów jego funkcjonowania.

 

Solar Charging Station for e-scooters
Solar Charging Station for e-scooters

Optymalizacja przestrzeni miejskiej

W gęsto zaludnionych miastach zapotrzebowanie na miejsca parkingowe stanowi ciągłe wyzwanie. Tradycyjne pojazdy wymagają znacznych powierzchni parkingowych, co przyczynia się do zatorów komunikacyjnych i niekontrolowanego rozrostu/rozlewania się miast. Hulajnogi elektryczne natomiast zajmują znacznie mniej miejsca, ale często parkowane są w sposób bardzo nieuporządkowany. Stacje ładowania hulajnóg służą jako zorganizowane centra, w których hulajnogi są przechowywane, ładowane i udostępniane do użytku, zapewniając wydajne i oszczędzające miejsce podejście do przechowywania hulajnogi. Nieuporządkowane  parkowanie i emisja gazów cieplarnianych w przypadku hulajnóg bez stacji ładowania powodują że coraz więcej miast przechodzi od hulajnóg bezstacyjnych do systemu stacji ładowania. ( Oruc i in. 2022). Dużym usprawnieniem jest, gdy stacje ładowania mogą wykorzystywać np. panele słoneczne i nie wymagają dedykowanego przyłącza energetycznego, którego zainstalowanie jest zazwyczaj czasochłonne i tym samym znacząco utrudniać rozbudowę sieci stacji.

 

Ułatwienie ruchu drogowego

Zatory komunikacyjne czyli korki są codziennym problemem w większości miast, prowadzącym do straty czasu i wynikających z tego kosztów. Stacje ładowania hulajnóg odgrywają znaczącą rolę w łagodzeniu tego problemu, promując korzystanie z hulajnóg podczas podróży na krótkie dystanse. Ponieważ hulajnogi elektryczne mogą skutecznie poruszać się w ruchu ulicznym, miasta mogą zachęcać osoby dojeżdżające do pracy do korzystania z hulajnóg, zmniejszając w ten sposób liczbę prywatnych samochodów na drogach. To z kolei prowadzi do płynniejszego przepływu ruchu i mniejszych zatorów, co skutkuje szybszymi i wydajniejszymi dojazdami do pracy.

 

Wnioski

Budowa systemu stacji ładowania jest jednym z narzędzi umożliwiających włączenie hulajnóg w system komunikacyjny miasta, a jednocześnie przyczynia się do uporządkowania ich parkowaniu w mieście. Dodatkowo jest to jedyny sposób na faktyczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynikających z korzystania z  hulajnóg elektrycznych. Stąd w trwającym procesie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych warto zaplanować także stacje ładowania hulajnóg i rowerów elektrycznych. Stacje ładowania hulajnóg powinny stać się nieodzownym elementem współczesnego krajobrazu miejskiego, podobnie jak jest nim dziś obecność hulajnóg w miastach.

 

Źródła:

Abouelela M., Haddad, C., &, Antoniou, C. Are young users willing to shift from carsharing to scooter–sharing? Transp. Res. Part D: Transp. Environ., 95 (2021).

Edel F, Wassmer S, Kern M. Potential Analysis of E-Scooters for Commuting Paths. World Electric Vehicle Journal. 2021; 12(2):56. https://doi.org/10.3390/wevj12020056

Lambros M., Eirini S., Panagiotis T., Christos K., Konstantinos K., E-scooter micromobility systems: Review of attributes and impacts,Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, Volume 21, 2023.

Oruc A., Sedat Y.,Siting charging stations and identifying safe and convenient routes for environmentally sustainable e-scooter systems, Sustainable Cities and Society,Volume 84, 2022.

Ziedan A., Darling W., Brakewood C., Erhardt G., Watkins K., The impacts of shared e-scooters on bus ridership Transp. Res. A Policy Pract., 153 (2021), pp. 20-34.O Autorze
dr hab. inż. Aleksander Orłowski, Profesor Politechniki Gdańskiej