SEEDiA otrzymała certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością

Rok 2021 to w spółce SEEDiA bardzo pracowity i aktywny rok. Od początku istnienia SEEDIA kluczową cechą spółki jest wysoka jakość produkcji i samych produktów, które dostarczamy klientom. Współczesna gospodarka charakteryzuje się dynamicznymi zmianami i razem z rosnącą świadomością oraz wymaganiami konsumentów motywują nas do nieustannego podnoszenia jakości naszych produktów i usług. Dlatego ostatnie miesiące poświęciliśmy na dopracowanie procesów produkcyjnych i ich certyfikację i miło nam ogłosić, że 27 stycznia 2021 roku otrzymaliśmy certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością w zakresie produkcji mebli solarnych! ISO 9001 to międzynarodowa norma określająca wymagania systemu zarządzania jakością w organizacji akceptowana na całym świecie i potwierdzająca wysoką jakość produkcji i procesów produkcyjnych.

Certyfikat został wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą, a dzięki niemu możemy jeszcze skuteczniej wdrażać rozwiązania Smart City w na całym świecie! Posiadanie ISO 9001 jest często wymagane w przetargach zagranicznych. W raporcie z audytu certyfikującego zostały wymienione następujące mocne strony SEEDiA:

Nowoczesne, nowatorskie rozwiązania dostosowane do potrzeb rynku oraz wymagań w zakresie minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko. Ciągłe prowadzenie prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na innowacyjność produkowanych wyrobów. Sieć dystrybutorów na terenie UE. Duże zaangażowanie pracowników i dobra komunikacja wewnętrzna.

Cieszymy się, że ocena wyników audytu systemu zarządzania w SEEDiA zakończyła się pozytywnym wynikiem – jest to powód do dumy i jeszcze większa motywacja do osiągnięcia kolejnych celów, które zaplanowaliśmy na ten rok!

Fundusze Europejskie

Zamów wycenę

Nasz zespół przygotuje dla Ciebie szczegółową ofertę

SEEDiA Sp. z o.o., ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP: 676 251 0412, KRS 0000638187

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Czytaj więcej

BIURO MARKETINGU I EVENTÓW:

Artur Racicki
artur@seedia.city

BIURO SPRZEDAŻY:

Arkadiusz Pawlikowski
+48 790 533 486

BIURO:

Ewa Czepiec
+48 531 607 770

Seedia Sp. z o.o. korzysta ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przy realizacji projektu o numerze RPZP.01.01.00-32-0021/18, pod nazwą “SOLARSTOP - Inteligentny, ekologiczny i samowystarczalny energetycznie przystanek komunikacji miejskiej” w ramach działania: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.