Raport: W polskich miastach brakuje ławek

Czy w polskich miastach jest za mało miejsc do siedzenia? SEEDiA przeanalizowała dane dotyczące miejskiej infrastruktury wybranych miast oraz demografii i prognoz dotyczących starzenia się społeczeństwa. Wniosek jest zatrważający – w wielu polskich miastach nie ma na czym siedzieć, a wszystko wskazuje na to, że może być jeszcze gorzej. Na szarym końcu rankingu znajduje się Warszawa – w stolicy Polski na tysiąc mieszkańców przypada tylko 2,5 ławki!

W celu ujednolicenia danych raport marki SEEDiA oparty został na informacjach pochodzących od Zarządów Zieleni Miejskiej poszczególnych miast. Pozostała część tego typu infrastruktury jest zarządzana przez Zarządy Dróg Miejskich, czy spółdzielnie mieszkaniowe, jednak w większości miast to „zieleń miejska” dysponuje zdecydowanie największą liczbą ławek. Dodatkowe stoją one najczęściej na miejskich skwerach i w parkach, więc mają charakter rekreacyjny. A takie ujęcie tematu jest dla twórców raportu najważniejsze.

Polskie perełki

SEEDiA uzyskała informacje dotyczące liczby ławek z kilkunastu polskich miast. Spośród miast, które udzieliły odpowiedzi najlepszą sytuację mają Kraków, Katowice i Rzeszów. W stolicy Małopolski ZZM zarządza ponad 7400 ławek, w Katowicach 3000, a w Rzeszowie ponad 1700. To sporo, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, co obrazuje wykres.

SEEDiA Raport

Zdecydowana liczba ławek jest zarządzana przez ZZM, dla porównania np. ZDM w Poznaniu zarządza tylko 340 ławkami (vs 2542 zarządzanych przez ZZM), analogiczne porównanie w Katowicach wynosi 377 vs. 3000 ławek.

Liczba ławek powinna być ściśle powiązana z demografią. Polskie społeczeństwo się starzeje. Według prognozy ludności na lata 2014 – 2050, sporządzonej przez Główny Urząd Statystyczny liczba ludności Polski będzie się systematycznie zmniejszać, a średni wiek będzie rósł.

Według GUS w 2035 r. liczba Polaków wyniesie 36,5 mln, a w 2050 r. niespełna 34 mln.

W prognozie aż do 2050 r. utrzymuje się ujemny przyrost naturalny, a przeciętne trwanie życia będzie nadal wydłużało się – mężczyźni będą żyli przeciętnie 82,1 lat, zaś kobiety 87,5 lat. Oznacza to, że ulicami polskich miast będzie poruszało się coraz więcej osób starszych, które będą potrzebować miejsc do siedzenia. W szczególności, że 55% osób powyżej 65 roku życia jako ulubioną formę spędzania wolnego czasu wymienia spacery i odpoczynek na świeżym powietrzu.

9000 ławek w Central Parku

Na początek kilka ciekawostek. Władze Frankfurtu nad Menem w najbliższym czasie wydadzą 800 tys. euro na doposażenie miasta w nowe ławki. Miasto, którego liczba ludności wynosi nieco ponad 700 tys. uznało, że ich 7000 ławek (czyli 10 ławek na 1000 mieszkańców) to za mało!

W Steglitz-Zehlendorf, jednym z okręgów Berlina, który liczy 302 tys. mieszkańców znajduje się 3000 tys. ławek – tylko o 1400 ławek mniej niż w stolicy Polski, która ma pięciokrotnie większą powierzchnię i pięciokrotnie większą liczbę mieszkańców!

W Nowym Jorku, w samym tylko Central Parku, którego powierzchnia wynosi 3,41 km. kw. znajduje się ponad 9 tys. ławek. W stolicy Polski, która zajmuje 517 km. kw. jest ich zaledwie 4,4 tys. Oczywiście – porównanie Warszawy do najbardziej znanego na świecie parku nie jest idealne, jednak w Warszawie znajduje się wiele pięknych parków, które nie zaspakajają zapotrzebowania na miejsca do siedzenia. Okazuje się, że problem jest szerszy, dotyczy wielu polskich miast, a wziąwszy pod uwagę dane demograficzne wniosek jest jeden. W Polsce jest zdecydowanie za mało ławek!

#missingseats – made in Honk-Kong

Problem niedoboru miejsc do siedzenia dostrzegli studenci Uniwersytetu Chińskiego z Hong Kongu. W ramach kursu opracowanego przez Designing Hong Kong, o nazwie „Ustawianie agendy poprzez media społecznościowe” zdecydowali się na przeprowadzenie kampanii zatytułowanej „Missing Seats”. Zachęcają w niej społeczeństwo do zamieszczania zdjęć ilustrujących niedobór miejskich ławek na Facebooku, na Instagramie lub na stronie www.designinghongkong.com i oznaczanie ich hashtagiem #missingseats.

Przesyłane materiały zamierzają wykorzystać do lobbowania do władz, rad okręgowych, właścicieli nieruchomości czy zarządów komunikacji miejskiej. A wśród tych materiałów znajdziemy prawdziwe fotograficzne perełki. Zdjęcia obrazują rzeczywiste problemy mieszkańców z miejscami do siedzenia: ustawione na przystankach autobusowych stare sofy, plastikowe krzesła przy ulicach, czy taborety na skwerkach. Akcja obnaża ignorancję władz miasta i pokazuje, jak negatywnie wpływa ona na estetykę przestrzeni miejskiej.

Ławki a ekologia

Czy liczba ławek ma bezpośrednie przełożenie na poprawę jakości powietrza? Do zadania tego pytania zainspirowała nas odpowiedź starszej Pani, jakiej udzieliła studentom realizującym kampanię #missingseats. Na pytanie co oznacza dla niej niedobór ławek odpowiedziała, że wiąże się to czasem z koniecznością zajęcia miejsca w kawiarni, w związku z czym musi skorzystać z jej oferty gastronomicznej. Oznacza to, że niedobór miejsc do siedzenia w przestrzeni miejskiej wiązać się może ze wzrostem emisji CO2 do atmosfery.

Ludzie chętnie spędzają czas na świeżym powietrzu. Zwłaszcza tym starszym trzeba zapewnić miejsca do odpoczynku. Ławka to miejsce „socializujace”: spotkań z przyjaciółmi, poznawania nowych ludzi, karmienia gołębi, spacerów z psem, obserwacji otoczenia, czy romantycznych chwil.

Dziś wiele miast, także w Polsce, rozwijać się chce w duchu smart cities. Jednym z elementów tej filozofii są inteligentne, ekologiczne meble miejskie. Przykładem są ławki SEEDiA, która spełnia wszystkie „socjalizujące” cele tradycyjnej ławki, a ponadto wyposażona w fotowoltaiczne panele umożliwia ładowanie smartfonów, oferuje bezpłatne wi-fi oraz spełniać może wiele innych funkcji. Jakich? Kwestia celów i… wyobraźni.

Zamów wycenę

Nasz zespół przygotuje dla Ciebie szczegółową ofertę

BIURO MARKETINGU I EVENTÓW:

Artur Racicki
artur@seedia.city

BIURO SPRZEDAŻY:

Arkadiusz Pawlikowski
+48 790 533 486

BIURO:

Ewa Czepiec
+48 531 607 770

Seedia Sp. z o.o. korzysta ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przy realizacji projektu o numerze RPZP.01.01.00-32-0021/18, pod nazwą “SOLARSTOP - Inteligentny, ekologiczny i samowystarczalny energetycznie przystanek komunikacji miejskiej” w ramach działania: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.