Back to all posts
20 października, 2020
1 min czytaj
News

Mała architektura SEEDiA w parku sensorycznym w Mielcu

TREŚĆ
UDOSTĘPNIJ

Tereny zielone przy siedzibie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu nabrały nowego życia!

Dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu przestrzeni w jego obrębie powstały już spacerowe alejki, a także ulokowano pierwsze urządzenia do zabawy i edukacji dla dzieci. Park stanowi przestrzeń przyjazną osobom z dysfunkcjami sensorycznymi i motorycznymi. SEEDiA była odpowiedzialna za wyposażenie małej architektury tego miejsca. Zamontowane zostały już pierwsze ławki solarne SEEDiA, które oprócz funkcji siedziska dają możliwość naładowania swojego telefonu czy skorzystania z hotspota WiFi. Dzięki zamontowanym panelom fotowoltaicznym inteligentne meble SEEDiA redukują również emisję CO2 do środowiska.

Ławka solarna Urban
Ławka solarna Urban

Warto podkreślić, że dobór szaty roślinnej przy tym projekcie w dużej mierze podyktowany został specjalnymi potrzebami osób z dysfunkcjami. Posadzone rośliny w przyszłości służyć będą poznawaniu walorów smakowych i zapachowych przez podopiecznych sąsiadującej z parkiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wszystkich odwiedzających park.

Inteligentna Ławka Urban w Mielcu
Inteligentna Ławka Urban w Mielcu

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w ramach projektu pn. „Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Ławka Solarna w Mielcu
Ławka Solarna w Mielcu
Kuba Podgórzak
O Autorze
Kuba Podgórzak, Marketing Specialist