Komunikacja w miastach w czasie kryzysu

Od kilku miesięcy na świecie panuje pandemia spowodowana wirusem COVID-19. Pandemia jest ogromnym wyzwaniem dla biznesów, które tną koszty, restrukturyzują się, walczą o przetrwanie, ale to również ogromne wyzwanie dla miast.

Miasta zamykają się, ludzie muszą przebywać w domach. Przestrzeń publiczna ubożeje, komunikacja publiczna musi być zarządzana w sposób, jaki wcześniej nie był nawet rozważany. Kluczowe jest dotarcie do jak największej ilości mieszkańców z informacją o problemie, środkach prewencji, ale też automatyzacja procesów miejskich tak, aby nie narażać pracowników miejskich na ryzyko.

Co mogą zrobić miasta, aby zwiększyć dostępność do informacji dla mieszkańców? Zrobiliśmy przegląd możliwości, które miasta mogą wykorzystać w tych trudnych czasach:

Systemy Audio
Wszechobecne komunikaty głosowe informujące o aktualnej sytuacji i niebezpieczeństwach, jak również edukujące o prewencji. Ważne, żeby komunikaty słyszalne były w wielu miejscach i były głośne oraz czytelne. Równie ważnym elementem jest możliwość zdalnego zmieniania komunikatów głosowych, dzięki czemu urzędnicy nie będa musieli fizycznie docierać do głośników i urządzeń nadawczych.

Możliwość szybkiej instalacji systemu zapewniają produkty takie jak solarne ławki, czy solarne infokioski, które wyposażone w solarne zasilanie i akumulator oraz system audio z możliwością zdalnego przesyłu danych pozwalają na bieżąco informować mieszkańców. Tego typu instalacje pracują już np. w Atenach, gdzie odgrywają muzykę Chopina.

Wyświetlacze
Bardzo ważne jest również, aby wszelkie dostępne nośniki informacji wizualnej również prezentowały informację na temat zagrożeń i zapewniały wiedzę na temat prewencji. Równie ważne jest zdalne zarządzanie, jak również możliwość obsługi bezdotykowej oraz wysoka czytelność.

created by dji camera

Bardzo dobrze z szybkimi aktualizacjami treści dla mieszkańców radzi sobie Zarząd Transportu Miejskiego w Gdyni, który wyświetlacze e-papierowe w solarnych wiatach autobusowych wykorzystuje do bieżących zmian plakatów i rozkładów jazdy tak, aby mieszkańcy mieli bieżącą informację na temat zmian w komunikacji publicznej.

Dzięki zdalnej zmianie treści w produktach takich jak wiaty autobusowe, czy infokioski miejskie, operator zarządza bezpiecznie z biura, bez potrzeby wystawiania się na ryzyka dojazdu do przystanków. Jednocześnie zasilanie solarne zapewnia szybką i nieinwazyjną instalację, bez dodatkowych przyłączy.

Personalizowane treści WiFi
Informacje o zagrożeniach powinny pojawiać się możliwie wszędzie. Jednym z ciekawych nośników informacji jest inteligentne wifi, które w przestrzeni publicznej poza zapewnieniem darmowego dostępu do internetu może również pełnić rolę platformy do dialogu z mieszkańcami.

Narzędzie takie jak www.socialwifi.com pozwala za pomocą panelu zarządzania spersonalizować stronę logowania i właśnie tam powinny znaleźć się komunikaty o aktualnych problemach i wyzwaniach, które czekają mieszkańców. Odpowiednie wykorzystania Hot-Spotów pozwoli dotrzeć z informacjami do większej ilości mieszkańców

Aplikacje mobilne

Informacje na temat wirusa i prewencji powinny pojawić się również we wszelkiej jakości aplikacjach i informatorach miejskich. Ważne, aby wyświetlane były tam aktualne informacje o zagrożeniach.

Dzięki temu każdy mieszkaniec, który już wcześniej korzystał z aplikacji mobilnych, szczególnie tych potrzebnych w przestrzeni publicznej – dostanie informację na temat zagrożeń i zachowań, które go ochronią.

Fundusze Europejskie

Zamów wycenę

Nasz zespół przygotuje dla Ciebie szczegółową ofertę

SEEDiA Sp. z o.o., ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP: 676 251 0412, KRS 0000638187

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Czytaj więcej

BIURO MARKETINGU I EVENTÓW:

Artur Racicki
artur@seedia.city

BIURO SPRZEDAŻY:

Arkadiusz Pawlikowski
+48 790 533 486

BIURO:

Ewa Czepiec
+48 531 607 770

Seedia Sp. z o.o. korzysta ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przy realizacji projektu o numerze RPZP.01.01.00-32-0021/18, pod nazwą “SOLARSTOP - Inteligentny, ekologiczny i samowystarczalny energetycznie przystanek komunikacji miejskiej” w ramach działania: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.