Cykl Konferencji Smart City & Smart Village 2022

21 kwietnia w Rewalu odbyła się pierwsza  konferencja Smart City & Smart Village, Inteligentne miasto, inteligentna gmina. Rozpoczęła ona cykl 9 wydarzeń, które odbywają się w różnych częściach Polski.
Kolejne wydarzenie odbędzie się 10 maja 2022 w Lubniewicach.

Konferencje składają  się z merytorycznych prezentacji oraz success story. Nasi Partnerzy przedstawiają praktyczne aspekty wdrażania w życie idei inteligentnego miasta mając na celu pokazanie dobrych praktyk i rozwiązań w tej dziedzinie. Wśród poruszanych tematów znajdą się, m.in.:

  • ”Smart City – Smart Villages kooperacja dla zrównoważonego rozwoju”
  •  “Finansowanie inwestycji Smart City w miastach i miasteczkach”
  •  “Jak poprawić jakość powietrza w polskich miastach przez inwestycje Smart”

Organizatorami są: SEEDiA, firma Schréder oraz Partnerzy i Samorządowcy na terenie całej Polski.

Wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszamy do:

  1. Namysłowa 19.05
  2. Lidzbarku – 24.05
  3. Chodzieży – 31.05
  4. Sierpca – 7.06
  5. Rzeszowa – 8-9.09

Chcesz dołączyć jako uczestnik lub Partner? Napisz do nas: katarzyna@seedia.city.

SEEDiA Sp. z o.o., ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP: 676 251 0412, KRS 0000638187

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Czytaj więcej

Agenda konferencji Smart City & Smart Village 2022

<bezpłatny udział dla samorządowców>

19 maja 2022, Namysłów

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15 Uroczyste otwarcie konferencji, prezentacja tematów, przedstawienie partnerów

10:20 – 11:00 Trendy i wyzwania miast na drodze do Smart City – dr hab. inż. Aleksander Orłowski, Politechnika Gdańska

11:00 – 11:30 “Koncepcja Smart City / Smart Village” – Piotr Hołubowicz, CEO SEEDiA

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:15 “Modernizacja oświetlenia miejskiego we Włocławku przykładem idei Smart City w oświetleniu” – przedstawiciel firmy Schréder

12:30 – 13:00 „Mikroelektromobilność jako nieodłączny element Smart City” – Joanna Czyżewska, Blinkee

13:00 – 13:30 Lunch

13:35 – 14:40  ”Smart City – Smart Villages, kooperacja dla zrównoważonego rozwoju” – dr Wojciech Blecharczyk, wykładowca akademicki, Smart City Expert, Innowacje Komunalne MPEC S.A.

14:40 – 15:00 Podsumowanie oraz zakończenie konferencji

 

Fundusze Europejskie

Zamów wycenę

Nasz zespół przygotuje dla Ciebie szczegółową ofertę


SEEDiA Sp. z o.o., ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP: 676 251 0412, KRS 0000638187

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Czytaj więcej

BIURO MARKETINGU I EVENTÓW:

Artur Racicki
artur@seedia.city

BIURO SPRZEDAŻY:

Arkadiusz Pawlikowski
+48 790 533 486

BIURO:

Ewa Czepiec
+48 531 607 770

Seedia Sp. z o.o. korzysta ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przy realizacji projektu o numerze RPZP.01.01.00-32-0021/18, pod nazwą “SOLARSTOP - Inteligentny, ekologiczny i samowystarczalny energetycznie przystanek komunikacji miejskiej” w ramach działania: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
SEEDiA Sp. z o.o. korzysta ze środków pochodzących z Unii Europejejskiej przy PMT/0888/5N/2019-NOR oraz UG-PMT/0888/5N/2019-AUS naborze z projektu Polskie Mosty Technologiczne.