bValue venture capital fund will invest up to 3 million PLN in SEEDiA

bValue venture capital fund will invest up to 3 million PLN in SEEDiA, the producer of solar benches and innovativesmart city devices. It is the fund’s first investment as part of a new edition of the Bridge Alfa program, conducted jointly with Poland’s National Centre of Research and Development. SEEDiA is a startup company stemming from …

2017 TOP 50 most creative entrepreneurs by Brief

Piotr Hołubowicz and Artur Racicki, SEEDiA co-founders, have been distinguished in TOP 50 most creative businesspeople ranking by Brief magazine! The ranking has been published by Brief for the 7th time – SEEDiA co-founders have taken 15th place. During a prestigious gala in Concordia Design Center, 50 people with the most unconventional yet effective approach …

Fundusze Europejskie

Order Pricing

Our dedicated team will prepare special offer tailored to your needs


SEEDiA Sp. z o.o., ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, Poland, NIP: 676 251 0412, KRS 0000638187

Information clause from Article 13 of the RODO
Pursuant to Article 13(1) and (2) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Official Journal of the EU L 119 of 04.05.2016, p. 1), hereinafter "RODO", I inform you that: Read more

MARKETING AND EVENTS COORDINATOR:

Artur Racicki
artur@seedia.city

SALES OFFICE:

Paweł Smołka
+48 737 163 773

OFFICE:

Ewa Czepiec
+48 531 607 770

Seedia Sp. z o.o. korzysta ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przy realizacji projektu o numerze RPZP.01.01.00-32-0021/18, pod nazwą “SOLARSTOP - Inteligentny, ekologiczny i samowystarczalny energetycznie przystanek komunikacji miejskiej” w ramach działania: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
SEEDiA Sp. z o.o. korzysta ze środków pochodzących z Unii Europejejskiej przy PMT/0888/5N/2019-NOR oraz UG-PMT/0888/5N/2019-AUS naborze z projektu Polskie Mosty Technologiczne.