Projektant wzornictwa przemysłowego

W celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego pt.: „SOLARSTOP – Inteligentny, ekologiczny i samowystarczalny energetycznie przystanek komunikacji miejskiej” poszukujemy osoby na stanowisko Projektant wzornictwa przemysłowego.

Zakres konsultacji będzie obejmował: 

  • opracowanie koncepcji (projektu wzorniczego) wiaty przystankowej w formie uszczegółowionego modelu komputerowego CAD, wstępnej propozycji konstrukcji oraz wizualizacji. Po zakończeniu prac, Zleceniodawcy zostanie  przedstawiony model 3D w formacie IGES oraz 5 wizualizacji studyjnych lub sytuacyjnych w postaci plików w formacie PNG o rozdzielczości 2560×1440 pix;
  • opracowanie katalogu (folderu reklamowego) będącego graficznym przedstawieniem zestawienia wyżej opisanego produktu w formie prezentacji elektronicznej w formacie PDF o zawartości przynajmniej 15 stron o rozdzielczości nie mniejszej niż 1920×1080 pix.

Oczekujemy wyższego wykształcenia – studia o charakterze design, techniki projektowania, projektowania wieloaspektowego. Mile widziane doświadczenie zawodowe. 

Oferujemy pracę w oparciu o umowę zlecenie. Miejscem realizacji projektu jest województwo zachodniopomorskie – Szczecin, jednak rozważamy możliwość pracy zdalnej. 

Wynagrodzenie z tytułu wykonanego zlecenia – do indywidualnej negocjacji. 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt na adres e-mail:  ewa@seedia.city

Fundusze Europejskie

Zamów wycenę

Nasz zespół przygotuje dla Ciebie szczegółową ofertę

SEEDiA Sp. z o.o., ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP: 676 251 0412, KRS 0000638187

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Czytaj więcej

BIURO MARKETINGU I EVENTÓW:

Artur Racicki
artur@seedia.city

BIURO SPRZEDAŻY:

Arkadiusz Pawlikowski
+48 790 533 486

BIURO:

Ewa Czepiec
+48 531 607 770

Seedia Sp. z o.o. korzysta ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przy realizacji projektu o numerze RPZP.01.01.00-32-0021/18, pod nazwą “SOLARSTOP - Inteligentny, ekologiczny i samowystarczalny energetycznie przystanek komunikacji miejskiej” w ramach działania: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.