Senior Backend/Python Engineer – Smart City

Place of work: Krakow, Bielsko-Biała, Kielce, remote work Salary: PLN 13,000 – 17,000 gross About Seedia SEEDiA supports the creation of people-friendly cities and towns with technology. SEEDiA’s mission is to provide city managers and administrators with the tools they need to make good decisions for their citizens. Our cloud technology aggregates data from our …

Machine Learning Engineer – Smart City

Place of work: Krakow, Bielsko-Biała, Kielce, remote work Salary: PLN 13,000 – 20,000 gross About SEEDiA SEEDiA supports the creation of people-friendly cities and towns with technology. SEEDiA’s mission is to provide city managers and administrators with the tools they need to make good decisions for their citizens. Our cloud technology aggregates data from our …

Fullstack Python Developer- Smart City

Place of work: Krakow, Bielsko-Biała, Kielce, remote work Salary: PLN 12,000 – 16,000 gross About SEEDiA SEEDiA supports the creation of people-friendly cities and towns with technology. SEEDiA’s mission is to provide city managers and administrators with the tools they need to make good decisions for their citizens. Our cloud technology aggregates data from our …

Senior Embedded Firmware Developer – Smart City/IoT

Location: Bielsko-Biała, Kraków, Kielce, remote Rate: 12 000 – 16 000 PLN gross About SEEDiA SEEDiA supports the creation of people-friendly cities and towns with technology. SEEDiA’s mission is to provide city managers and administrators with the tools they need to make good decisions for their citizens. Our cloud technology aggregates data from our own …

Embedded Engineer

Location: Bielsko-Biała, Kraków, remote work Rate: 12 000 – 16 000 PLN gross   SEEDiA supports the creation of people-friendly cities and towns with technology. SEEDiA’s mission is to provide city managers and administrators with the tools they need to make good decisions for their citizens. Our cloud technology aggregates data from our own and …

Fundusze Europejskie

Order Pricing

Our dedicated team will prepare special offer tailored to your needs

SEEDiA Sp. z o.o., ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, Poland, NIP: 676 251 0412, KRS 0000638187

Information clause from Article 13 of the RODO
Pursuant to Article 13(1) and (2) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Official Journal of the EU L 119 of 04.05.2016, p. 1), hereinafter "RODO", I inform you that: Read more

MARKETING AND EVENTS COORDINATOR:

Artur Racicki
artur@seedia.city

SALES OFFICE:

Paweł Smołka
+48 737 163 773

OFFICE:

Ewa Czepiec
+48 531 607 770

Seedia Sp. z o.o. korzysta ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przy realizacji projektu o numerze RPZP.01.01.00-32-0021/18, pod nazwą “SOLARSTOP - Inteligentny, ekologiczny i samowystarczalny energetycznie przystanek komunikacji miejskiej” w ramach działania: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
SEEDiA Sp. z o.o. korzysta ze środków pochodzących z Unii Europejejskiej przy PMT/0888/5N/2019-NOR oraz UG-PMT/0888/5N/2019-AUS naborze z projektu Polskie Mosty Technologiczne.